Nr telefonuOpis
   
   
   
991 Pogotowie energetyczne
992 Pogotowie gazowe
993 Pogotowie ciepłownicze
994 Pogotowie wodno-kanalizacyjne
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
52 372 55 12 Komisariat Policji Szwederowo
52 372 55 13 Komisariat Policji Błonie
52 324 20 50 Komisariat Policji Fordon
52 372 55 11 Komisariat Policji Śródmieście
52 324 20 49 Komisariat Policji Bartodzieje
52 372 55 15 Komisariat Policji Wyżyny
986,
52 585 87 48
Straż Miejska
52 58 59 888 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
52 371 13 21 Informacja o prywatnych gabinetach medycznych w Mieście
0 800 800 404 Infolinia Urzędu Miasta Bydgoszczy
52 582 23 27 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (24h) (www.zdmikp.bydgoszcz.pl)
801 125 125 Infolinia Poczty
52 585 88 75 Miejski Rzecznik Praw Konsumenta
94 36 Informacja PKP (24h)
52 322 17 51 Informacja PKS (24h)
52 365 46 50 Port Lotniczy (plb.pl)
52 372 21 30 Bydgoskie Schronisko dla Zwierząt (www.schronisko.org.pl)