Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami - ikona

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Bydgoszczy

Misją naszej firmy jest kompleksowa obsługa nieruchomości tak, aby każdy z mieszkańców zarządzanego przez nas zasobu mógł ze spokojem powiedzieć o naszych pracownikach „Mój Zarządca”. Pracujemy blisko ludzi, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz elastycznie podchodząc do zadań, jakie stawia przed nami zawód zarządcy nieruchomości.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszego zespołu gwarantują wykonanie zleconych nam zadań na najwyższym poziomie. Posiadamy polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę wyższą, niż wymagają tego przepisy prawa. Wszystko po to, aby zapewnić Państwu większe poczucie bezpieczeństwa.

W trosce o wygodę naszych Klientów wdrożyliśmy systemy zarządzania i sprawnej komunikacji internetowej oraz mobilnej. Nasze narzędzia gwarantują szybki przepływ danych oraz możliwość stałego dostępu do bieżących informacji związanych z nieruchomością

Obsługa prawna prowadzona przez zarządce nieruchomości

Zajmujemy się wszystkimi kwestiami prawnymi napotkanymi na etapie zarządzania nieruchomością. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • opracowywanie umów oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania nieruchomością: uchwał, statutów oraz regulaminów
 • reprezentowanie zleceniodawców przed organami administracji rządowej i samorządowej - egzekucyjnymi oraz podatkowymi
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości: czynności związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, pomoc i doradztwo w czynnościach związanych z prostowaniem udziałów nieruchomości
 • profesjonalne doradztwo w kwestii zarządu nad nieruchomością
 • windykacja należności przy współpracy z kancelarią prawną: wnoszenie pozwów o zapłatę, egzekucja komornicza, licytacja lokalu
 • doradztwo z zakresie dochodzenia roszczeń za wady budynku

Obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

Kompleksowo obsłujemy finanse naszych klientów - załatwiamy wszelkie formalności oraz dostarczamy aktualnych informacji na temat stanu finansów. Wśród szczegółowych usług znajdują się:

 • założenie i obsługa rachunku bankowego
 • sporządzanie naliczeń miesięcznych wymiarów opłat eksploatacyjnych i remontowych z tytułu mediów dostarczanych do indywidualnych lokali, a także ich pobieranie i rozliczanie, łącznie z naliczaniem odsetek za zwłokę w płatnościach
 • przygotowanie rocznego planu gospodarczo-finansowego dla nieruchomości
 • analiza i rozliczanie opłat za media dostarczane do nieruchomości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla nieruchomości
 • sporządzanie międzyokresowych sprawozdań finansowych obejmujących stany funduszu eksploatacyjnego i remontowego oraz analizę kosztów pod kątem realizacji planu finansowego
 • wystawianie i doręczanie wezwań do zapłaty dłużnikom
 • składanie wymaganych przepisami prawa deklaracje do US i ZUS
 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą kredytową nieruchomości
 • wydawanie zaświadczeń na cele BIG BAG, dodatków mieszkaniowych etc.

Obsługa administracyjna budynku

Dajemy gwaranację, że obsługa administracyjna nieruchomości będzie jak najbardziej rzetelna i jakościowa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynności wykonywane w jej ramach:

 • zapewnienie dostaw usług komunalnych, poprzez zawarcie stosownych umów na dostawę mediów
 • doradztwo i pośrednictwo w zawarciu umowy ubezpieczania nieruchomości wspólnej oraz zgłaszanie i likwidacja szkód majątkowych
 • utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego obrębie
 • wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych
 • przygotowywanie i doręczanie zawiadomień dla właścicieli lokali
 • prowadzenie wykazu właścicieli, lokali i najemców
 • organizowanie i obsługa zebrań właścicieli wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości poprzez obecność administratora na terenie nieruchomości
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami oraz lokatorami nieruchomości
 • zgłaszanie usterek i awarii firmom zewnętrznym oraz nadzór nad skutecznym i rzetelnym usunięciem awarii

Obsługa techniczna w administrowaniu nieruchomościami

Jako Zarządcy pilnujemy aby stan nieruchomości oraz prace i procedury z nią zwiazane były na jak najwyższym poziomie. W zakresie naszej oferty znajdują się:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego
 • przeprowadzanie kontroli technicznych budynków i okresowe przeglądy instalacji
 • zapewnienie serwisu technicznego w ramach bieżących napraw i konserwacji
 • sporządzanie planu potrzeb remontowych
 • przygotowywanie i aktualizacja planów remontowych oraz modernizacji nieruchomości na podstawie przewidywanych środków finansowych i przeprowadzonych kontroli technicznych
 • organizacja prac remontowych: wyszukanie wykonawców i ofertowanie planowanych prac, wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o ustalone z Zarządem Wspólnoty procedury, przygotowanie przedmiotowej umowy oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, nadzór nad realizacją umowy, odbiór ilościowy i jakościowy robót budowlanych oraz rozliczenie prac
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi