Kompleksowa obsługa nieruchomości - ikona

Kompleksowe administrowanie nieruchomościami w Bydgoszczy

Misją naszej firmy jest kompleksowa obsługa nieruchomości tak, aby każdy z mieszkańców zarządzanego przez nas zasobu mógł ze spokojem powiedzieć o naszych pracownikach „Mój Zarządca”. Pracujemy blisko ludzi, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz elastycznie podchodząc do zadań, jakie stawia przed nami zawód zarządcy nieruchomości.

Obsługujemy:

– nieruchomości deweloperskie i starsze,
– kamienice,
– jednostki sektora publicznego.

Jesteśmy jedyną firmą na rynku bydgoskim wyspecjalizowaną w przekształcaniu budynków spółdzielczych we wspólnoty mieszkaniowe.

Obsługa prawna

 • Na stałe współpracujemy z prawnikami, którzy opiniują wszelkie umowy oraz dokumenty niezbędne do zarządzania nieruchomością
 • Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej
 • Pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • Dopełniamy wszelkie formalności związane z założeniem wspólnoty mieszkaniowej

Obsługa finansowo-księgowa

 • Pracujemy na oprogramowaniu „skrojonym na miarę”, które pozwala na elastyczne podejście do potrzeb klienta
 • Sporządzamy naliczenia miesięcznych wymiarów opłat dla indywidulanych lokali
 • Rozliczamy i aktualizujemy opłaty za media dostarczane do nieruchomości
 • Przygotowujemy roczny plan gospodarczo-finansowy dla nieruchomości
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe i statystyczne dla nieruchomości
 • Windykujemy zobowiązania wobec wspólnot
 • Składamy wymagane przepisami prawa deklaracje do US i ZUS

Obsługa administracyjna

 • Wykorzystujemy system masowego powiadamiania smsowego oraz elektronicznego systemu obsługi mieszkańców w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Dbamy o dostawę usług komunalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Dbamy o utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego obrębie
 • Przeprowadzamy inwentaryzacje obiektu
 • Przygotowujemy i doręczamy książeczki opłat dla właścicieli lokali
 • Prowadzimy i aktualizujemy zbiór danych osobowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Organizujemy i przeprowadzamy zebrania właścicieli nieruchomości
 • Prowadzimy niezbędną korespondencję z właścicielami oraz lokatorami nieruchomości

Obsługa techniczna

 • Prowadzimy niezbędną dokumentację techniczną budynku
 • Przeprowadzamy kontrole techniczne nieruchomości i okresowe przeglądy instalacji
 • Zapewniamy serwis techniczny w ramach bieżących naprawy i konserwacji
 • Zapewniamy nadzór nad pracami inwestycyjno - remontowymi
 • Przygotowujemy plany remontowe i modernizacyjne nieruchomości, w oparciu o przewidywane środki finansowe oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych
 • Przeprowadzamy konkursy ofert dla wykonawców robót remontowych
 • Prowadzimy całokształt spraw związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi